KUBA ONLINE HMS-VERKTØY

DIGITALT STYRINGSSYSTEM FOR HMS - KUBA GJØR HVERDAGEN DIN ENKLERE

Medco dinHMS tilbyr Kuba IK, som er et webbasert internkontrollsystem. Kuba IK brukes av over 2.800 virksomheter, med over 20.000 unike brukere innenfor en rekke bransjer. Systemet tilpasses hver enkelt bedrift ved hjelp av moduler, og man trenger derfor ikke å bekymre seg for systemer som aldri brukes. Kuba IK leveres også i en egen konsernløsning der man kan administrere og ha oversikt over alle avdelinger.

KONTAKT OSS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Kuba er et komplett, digitalt system som forenkler arbeidet med HMS og internkontroll. Systemet er sannsynligvis markedets mest moderne og fleksible system, som kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden.»

Anne Lovise Rafoss, HMS-rådgiver og sykepleier

Anne Lovise Rafoss HMS-rådgiver og sykepleier
Kuba-app digitalt HMS-System

DIGITALT HMS-SYSTEM - Som gir deg mer fleksibilitet

 

 • Kuba er et modulbasert internkontrollsystem som tilpasses hver enkelt virksomhet og som dekker HMS-lovkrav i alle bransjer.
 • Kuba er nettbasert og kan benyttes på PC/MAC, nettbrett og smarttelefoner.
 • Kuba gir de ansatte i virksomheten enkel tilgang til systemet via egen innlogging. Dette medfører enkel oppfølging av aktiviteter på alle enheter.
 • Kuba kan leveres som portalløsning, som gjør at systemet også er meget godt egnet for kjeder, eiendomsforvaltere eller bransje organisasjoner.

 

KUBA DIGITALT HMS-SYSTEM forenkler hverdagen

«Markedets mest moderne og fleksible HMS-system gjør det enklere for deg å ha kontroll når lovgivende organer som Mattilsynet kommer på besøk».

Cathrine Hebnes, leder HMS-rådgivning og kvalitetsansvarlig

Cathrine Hebnes HMS-rådgivning

OM TJENESTEN

 

Målgruppe:
Alle som har behov for et digitalt HMS-system. Vi tilbyr den digitale helse-, miljø- og sikkerhetsarbeids-tjenesten Kuba, som har ulike moduler og tjenester som vi tilbyr support til. Dette foregår gjennom egne rådgivere, men også gjennom SPESIALISERTE KURS for bruk av tjenesten se KURSET. Her får du gjennomgang av Kuba sine moduler og tjenester, samt bruk av systemet tilpasset deg. Brukeren skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om systemets moduler, bruksområder og bruk i hverdagen.

Vi tilbyr bistand i utarbeidelse, vedlikehold, revisjon og bruk av HMS-systemer. Som en av få aktører tilbyr vi en fullverdig elektronisk HMS-løsning med moduler som avvikshåndtering, aktiviteter og risikokartlegginger med mer. Alt blir tilpasset din virksomhets størrelse og art.

Systemet inneholder blant annet;

 • HMS-HÅNDBOK
 • AVVIK-, RISIKO- OG AKTIVITETSMODUL
 • PROSJEKT
 • INTERNKONTROLL
 • IK MAT
 • KJØRETØY
 • FDV (FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)
 • HR-MODUL
 • APP
 • PRISER OG BETINGELSER

 

 Kuba Innhold:

 • Kuba basic
 • Kuba standard
 • Kuba total

Systemet har funksjoner som; håndbøker og skreddersydde moduler for din bransje.

Eksempler:

 • Kuba IK-MAT (Kantiner, restauranter osv)
 • Kuba IK ELEKTRO (system tilpasset elektrobransjen)
 • KUBA BA (system tilpasset bygg og anlegg)

 

Arsana, HMS, samarbeidspartner

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
HMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
HMS, dinHMS, samarbeidspartner

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
HMS, Medco dinHMS, Bedriftshelsetjeneste

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba, digitalt HMS system, Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.