KURS - Sykefraværsarbeid i praksis

Praktisk sykefraværsoppfølging, fra fravær til nærvær

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. Kurset gir praktiske innspill til dette arbeidet.

BESTILL KURS

DET BESTE GODET SOM ANSATT ER GOD OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

«Synes du det kan være krevende å følge opp sykmeldte ansatte på en god måte? Jeg hjelper deg gjerne!»

Hilde Seland HMS – rådgiver og fysioterapeut

Medco dinHMS utfordringer ved sykefravær

UTFORDRINGER MED SYKEFRAVÆR?

VI HJELPER DEG MED:

 • Hvem gjør hva i forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Plikter og rettigheter for både arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Arbeidsplassen som hovedarena i sykefraværsarbeidet
 • Søkelys på regelverk – hva slags rutiner, virkemidler og forventinger finnes det
 • Hvem kan bistå i arbeidet
 • Praktiske eksempler og bruk av case

 

GODT SYKEFRAVÆRS-ARBEID REDDER LIV

«I dagens arbeidsklima står arbeidsgivere og arbeidstakere overfor store utfordringer, både når det gjelder psykososiale- og fysiske forhold. Et klapp på skulderen eller tilrettelegging i vanskelige perioder kan utgjøre forskjellen på hvorvidt en sykemelding blir langvarig eller i verste fall fører til alvorlige konsekvenser for medarbeideren. Dette kurset gir deg et system for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.»

Helen Stene, HMS-rådgiver

Forbyggende sykefraværs-arbeid

OM KURSET

Kurset gir innføring i lovverket, praktiske tips og gjennomgang av ulike virkemidler for å utøve godt lederskap.

Målgruppe:
Ledere, avdelingsledere og ansatte med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte.
Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Målsetning:
Gi deltakerne kjennskap til gjeldende regelverk, økt kunnskap om praktisk fraværsarbeid og forbedre lederegenskaper.

Varighet:
Tre timer

Innhold:

 • Folketrygdlovens bestemmelser
 • Rettigheter/plikter
 • Virkemidler i IA og ”Raskere tilbake”
 • Dokumentasjon og utfylling av oppfølgingsplaner
 • Den vanskelige samtalen
 • Aktører i sykefraværsarbeidet: arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV, lege, BHT
 • Praktiske eksempler og erfaringsutveksling

Kurset benytter eksempler og reelle «caser» for å gi deltagerne trygghet i eget arbeid, og gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
Se kurskalender

Tidspunkt:
Se kurskalender

Kursbevis: 
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding
Påmelding gjøres direkte i kurskalenderen eller ved å trykke på lenken «Påmelding for kurs gjøres her». Du booker da kurset online for inntil tre deltakere, og vil motta bekreftelse på e-post. Vi tar forbehold om endringer av dato.

Påmelding er bindende. Det tas forbehold om minimum ti påmeldte kursdeltakere ved åpne kurs. Vi fakturerer kursavgift med forfall en uke før avholdt kurs.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

 

Arsana, HMS, samarbeidspartner

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
HMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
HMS, dinHMS, samarbeidspartner

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
HMS, Medco dinHMS, Bedriftshelsetjeneste

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba, digitalt HMS system, Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.