HMS-KURS – Mattrygghet, IK-mat og HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points

Kurset tar for seg HACCP, som er et velkjent verktøy for alle som håndterer næringsmidler i Norge. Det tilfredsstiller krav fra lovgivende myndighet, Næringsmiddeltilsynet. Her læres begreper, nyttige verktøy og prosedyrer for god matsikkerhet slik at en oppfyller krav til internkontroll.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Hygiene på arbeidsplassen har aldri vært viktigere. Her lærer du nødvendige tiltak og prosedyrer for å unngå sykdom og matforgiftning på arbeidsplassen.»

Cahtrine Hebnes, Leder HMS-rådgivning og kvalitet

DU LÆRER

 • Oppbygging internkontrollsystem
 • Gjeldende lovkrav og regelverk
 • Rutiner, drift og dokumentasjonskrav
 • Avvikshåndtering i egen bedrift
 • Gjennomgang av kritiske punkter/grunnforutsetninger
 • Orientering og innføring om den nye hygienepakken (HACCP)
 • Smittekilder og smitteveier for matfarlige smittestoff
 • Rutiner ved sykdom hos personalet
 • Mattilsynets formål, arbeidsmetoder og eventuelle sanksjoner

Praktiske eksempler fra din hverdag

«Kurset gir deg en komplett oversikt og praktiske eksempler på hvordan en driver med trygg håndtering av mat».

Ingrid Rommetveit, HMS-rådgiver

OM KURSET

 

Målsetning:
Hensikten med kurset er at ledere og kjøkkenpersonale skal få en praktisk tilnærming til hvordan å etablere gode rutiner og prosedyrer for å sikre trygg mat. Deltakerne får innføring i IK-mat, HACCP-systemer og skal være i stand til å fremme dette i egen virksomhet.
Husk at gode rutiner bidrar til lavere svinn, økt kvalitet og forbedret økonomi.

Det er en fordel om IK-mat med grunnforutsetningene er på plass, men det er ikke et krav.

Målgruppe:
For ledere, matfaglige ledere, kjøkkensjefer og ansatte ved kjøkken på hotell, restaurant, kjøkken, sentralkjøkken, kantine og ”facility services”.
Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet:
Tre til seks timer

Ti prosent innhold:

 • Rutiner, drift og dokumentasjonskrav
 • Avvikshåndtering i egen bedrift
 • Gjennomgang av kritiske punkter/grunnforutsetninger
 • Orientering og innføring om den nye hygienepakken (HACCP)
 • Smittekilder og smitteveier for matfarlige smittestoffer
 • Rutiner ved sykdom hos personalet
 • Mattilsynets formål, arbeidsmetoder og eventuelle sanksjoner

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og gruppeoppgaver. Kursdeltakerne får utdelt forslag til verktøy, skjema og sjekklister for videre arbeid i egen virksomhet.

 

Sted:
Kontakt oss

Tidspunkt:
Etter forespørsel

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres direkte i kurskalenderen eller ved å trykke på lenken «Påmelding for kurs gjøres her». Du booker kurset online for inntil tre deltakere, og vil motta bekreftelse på epost. Vi tar forbehold om endringer av dato.

Påmelding er bindende. Det tas forbehold om minimum ti påmeldte kursdeltakere ved åpne kurs. Vi fakturerer kursavgift med forfall en uke før avholdt kurs.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana, HMS, samarbeidspartner

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
HMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
HMS, dinHMS, samarbeidspartner

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
HMS, Medco dinHMS, Bedriftshelsetjeneste

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba, digitalt HMS system, Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.