KURS I KOMMUNIKASJON OG KONFLIKTHÅNDTERING

I Medco dinHMS har vi en rekke kurs i kommunikasjon som lærer deg å bli bedre til og kommunisere med dine kollegaer. Alt fra kurs i aktiv lytting, til kurs i coaching og «den vanskelige samtalen» inngår i vår kursportefølje i kommunikasjon. Vi har sett mer enn en gang at manglende trening og bevissthet rundt kommunikasjon, skaper konflikter. For å forebygge konflikter anbefaler vi kurs i kommunikasjon.

BESTILL KURS

KOMMUNIKASJON - HVORDAN SKAPE GOD DIALOG PÅ ARBEIDSPLASSEN

GOD OG FUNKSJONELL KOMMUNIKASJON EFFEKTIVISERER ARBEIDSPLASSEN OG SKAPER GODT ARBEIDSMILJØ

 • Felles mål – hva er det beste for bedriften?
 • Arbeidslivets spilleregler – plikter og rettigheter.
 • Hvilke roller har vi på arbeidsplassen.
 • Yrkesstolthet.
 • Kommunikasjon – hvordan snakker vi egentlig sammen?

Helen Stene, HMS-rådgiver

Helen Stene HMS-rådgiver
Konflikthåndtering og god kommunikasjon

KONFLIKTHÅNDTERING

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan håndtere små og store konflikter på en forsvarlig måte på din arbeidsplass? Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan forebygge og hvordan håndtere konflikter på ulike konfliktnivå.

 • Årsaker og utviklingsforløp i en konflikt.
 • Arbeidsmiljølovens retningslinjer for håndtering av konflikter og trakassering.
 • Viktige saksbehandlingsregler for håndtering.
 • De ulike rollene og deres ansvar.
 • Ulike metoder for håndtering:
  Dialog, mekling, undersøkelse av fakta

 

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL!

«Konflikter oppstår som følge av dårlig kommunikasjon. Så enkelt er det, men likevel så vanskelig. I dette kurset retter vi fokus mot enkle grep som utgjør en stor forskjell i hverdagen. Hvordan «spiller» en hverandre gode? er på dagsorden.»

Lillianne Ahlstrøm, HMS–rådgiver og bedriftssykepleier

Lillianne Ahlstrøm HMS--rådvgiver

OM KURSET

 

Målsetning:
Formålet med kurset er å bidra til at deltakerne får økt forståelse for alle sider ved konflikter, mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Herunder ligger det å identifisere holdninger og kulturer som kan utløse konflikter, samt metoder for å finne hensiktsmessige løsninger.

Målgruppe:
Ledere, mellomledere og personer med personalansvar, samt tillitsvalgte og verneombud.
Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet:
Tre timer

Innhold:
Kurset vil berøre emner som:

 • Ansvar og roller i forhold til konflikter på arbeidsplassen
 • Regler og retningslinjer som kan forebygge konflikter
 • Internkontroll-rutiner og spilleregler
 • Gruppeoppgaver og rollespill
 • Praktiske eksempler og erfaringsutveksling

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
Se kurskalender

Tidspunkt:
Se kurskalender

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding
Påmelding gjøres direkte i kurskalenderen eller ved å trykke på lenken «Påmelding for kurs gjøres her». Du booker da kurset online for inntil tre deltakere og vil motta bekreftelse på e-post. Vi tar forbehold om endringer av dato.

Påmelding er bindende. Det tas forbehold om minimum ti påmeldte kursdeltakere ved åpne kurs. Vi fakturerer kursavgift med forfall syv dager før avholdt kurs.

 

Pris medlem: 1150,- pris ikke medlem: 1450,-

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana, HMS, samarbeidspartner

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
HMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
HMS, dinHMS, samarbeidspartner

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
HMS, Medco dinHMS, Bedriftshelsetjeneste

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba, digitalt HMS system, Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.