HMS-kurs for ledere, dagskurs

Obligatorisk HMS for ledere

Obligatorisk HMS for ledere er kurset som oppfyller kravene for obligatorisk opplæring for arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens §§ 3–5.
Her heter det at øverste leder skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Innholdet i kurset tar for seg det samme som i grunnopplæringen(40 timers-kurset), men går litt mindre i dybden. I tillegg har vi også en gjennomgang av kravene til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet etter internkontrollforskriften og maler for å hjelpe med dette arbeidet.

Tilgang til e-læring er inkludert i kurset. For HMS på ledernivå er det ikke krav om å benytte e-læringen, men vi vil likevel anbefale det.

Kurset dekker kravene til opplæring i Arbeidstilsynets veiledning for HMS-opplæring for arbeidsgivere og er godkjent for oppdatering for regnskapsførere med tre timer rettslære og tre timer ledelse. 

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Målsetningen for kurset er å gi kunnskap om hvordan du som leder, i teori og praksis, kan utvikle gode og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen din. Det blir lagt vekt på verdiskaping og ivaretaking av medarbeidere i tråd med deres rettigheter og plikter.»

Helen Stene, HMS-rådgiver

Helen Stene HMS-rådgiver
HMS for ledere Medco dinHMS

HMS-KURS - som gir deg mer fleksibilitet i gjennomføring

Vår samarbeidspartner Utvikling.org har utviklet et konsept hvor vi gjennomfører Obligatorisk HMS-kurs for ledere med mulighet for digital gjennomføring, e-læring er inkludert for ledere.

Digital gjennomføring forenkler kurshverdagen

Tilgang til e-læring er inkludert i kurset. For HMS på ledernivå er det ikke krav om å benytte e-læringen, men vi vil likevel anbefale det.

«Vi har hatt over 2500 ledere på kurs hos oss og får strålende tilbakemeldinger på kursene».

Pål Lillebø, CEO

OM KURSET

 

Målgruppe:

Arbeidsmiljølovens §§ 3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS-arbeid.
Øverste leder (HMS-opplæring er obligatorisk)

  • Ledere med personalansvar
  • Ansatte som trenger/ønsker økt HMS-kompetanse
  • Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målsetning:
Kurset skal gi innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid. Du som deltaker får kunnskap til å videreutvikle og bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet i egen virksomhet.

Varighet:
En dag

Innhold:

  • Arbeidsmiljøloven og forskriftene
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikokartlegging og risikofaktorer
  • Avvikshåndtering
  • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
Instruktørledet,virtuelt eller i våre kurslokaler i Dronning Eufemiads gt. 16

Bestill kurs

Tidspunkt:
Se kurskalender

Kursbevis:
Oppmøte og deltakighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana, HMS, samarbeidspartner

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
HMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
HMS, dinHMS, samarbeidspartner

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
HMS, Medco dinHMS, Bedriftshelsetjeneste

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba, digitalt HMS system, Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.