HMS - Grunnkurs arbeidsmiljø

Grunnopplæring i arbeidsmiljø HMS

Grunnopplæring i arbeidsmiljø er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljø-utvalget (AMU).
Kurset er populært kalt «40 timers-kurset».

Innholdet i kurset følger arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Hovedfokus på kurset er fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, rollene i HMS-arbeidet, samt arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Vårt konsept er å benytte e-læring før to kursdager. Det er obligatorisk for deltakerne å gjennomføre e-læringen, som også er et fint oppslagsverktøy deltakerne kan bruke i ett år etter kurset. Til sammen oppfyller de to kursdagene og e-læringen hos oss lovkravet, i motsetning til flere raske nettløsninger som ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig opplæring.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS-ARBEID

«Våre kurs i HMS og arbeidsmiljø gir ledere og ansatte bedre forståelse for de faktorene som skaper en trygg arbeidsplass.»

Dida Hauge, avdelingsleder Medco avd. Haugesund

Dida Hauge HMS grunnkurs
HMS grunnkurs hos Medco dinHMS

HMS GrunnKURS - som gir deg mer fleksibilitet i gjennomføring

Vår samarbeidspartner Utvikling.org har utviklet et konsept hvor vi gjennomfører grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU (40 timers-kurset) på kun to dager. Mellom disse to dagene får deltakerne 14 dager til å arbeide med e-læring, som vi har utviklet for din organisasjon.

 

Digital gjennomføring forenkler kurshverdagen

«Løsningen gir et mer fleksibelt kurs og mindre tid låst på kurs. Over 3000 deltakere har gjennomført dette kurset hos oss over hele landet, og vi får strålende evalueringer på så vel e-læringen som kurs-instruktører. Vår målsetning er at både e-læring og klasseromsundervisning skal være inspirerende og interessant.»

Pål Lillebø, CEO

OM KURSET

 

Målgruppe:

Alle arbeidsgivere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)-medlemmer skal ha opplæring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Ifølge arbeidsmiljøloven er verneombud og AMU-medlemmer pålagt å gjennomføre grunnkurs i arbeidsmiljø. HMS grunnkurset er også egnet for ledere med personal- og HMS-ansvar samt øvrige med interesse og behov for kunnskap i HMS-arbeid.

Målsetning:
Kurset skal gi innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid slik at kursdeltakerne får kunnskap til å bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet hos sin bedrift.

Varighet:
To DAGER PLUSS E-LÆRING

Innhold:

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon og konflikthåndtering
  • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv
  • Verne- og miljøarbeid i praksis
  • Ergonomi
  • Ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak, bruk av personlig verneutstyr med mer

Kurset baseres på undervisning, oppgaver og gruppediskusjoner.

Sted: Se kurskalender for oversikt

Tidspunkt:
Dag 1: 09:00-15:00
Dag 2: 09:00-15:00

Kursbevis: 
Oppmøte og delaktighet gjennom e-læring kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres med knappen under.

Pris medlem: 5220,- Pris ikke medlem: 5800,-

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Arsana, HMS, samarbeidspartner

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.
HMS Samarbeidspartner Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
HMS, dinHMS, samarbeidspartner

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 
HMS, Medco dinHMS, Bedriftshelsetjeneste

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba, digitalt HMS system, Medco dinHMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.